Elisat elektroinstalace

Elektronické protipožární systémy - EPS

Tyto systémy jsou obdobou systémů EZS a také se s výhodou doplňují. Nicméně jsou více zaměřeny na protipožární problematiku. Využívají různých detektorů kouře a teplot pro včasné odhalení ohniska požáru a rychlou informaci o této události. Stejně jako je tomu u EZS, i zde platí to, že pokud se chcete cítit v bezpečí, znamená to mít nainstalován spolehlivý systém, který toto zaručí.

Ve spojení s výkonnými prvky požárních hasících systémů představuje soustavu, která dokáže eliminovat počínající požár a minimalizovat následky.

I zde můžete využít i služeb napojení systému na pult centrální ochrany HZS a tak zajistit rychlé předání informace důležité pro rychlý a účinný zásah jednotek HZS a dalších částí IZS ( integrovaného záchranného systému. Povinnost instalace těchto zařízení je v některých objektech dána přímo zákonnými předpisy, v ostatních objektech je to na dobrovolnosti. Výhodou instalace těchto systémů, stejně jako u EZS,  je i snížení plateb pojistného. 

V oblasti EPS nabízíme a jsme schopni pro své klienty realizovat: 

  • Zpracování projektu a souvisejících dokumentů k instalaci
  • Návrh soustavy dle platného dokumentu o požární bezpečnosti stavby                              případně na přání zákazníka přímo na místě v objektu                      
  • Výběr nejoptimálnější konfigurace systému 
  • Profesionální instalaci včetně naprogramování dle individuálních požadavků
  • Zaškolením obsluhy
  • Našim zákazníkům poskytujeme záruku na dodané systémy a samotnou instalaci
  • Servis těchto systémů a jejich pravidelné kontroly, tak jak je dáno předpisy, včetně vedení dokumentace
  • Základní konzultace v místě instalace a zpracování cenové nabídky v co nejkratší době je zdarma

Zárukou kvality a spolehlivosti je nejen použití schválených a certifikovaných systémů, ale i pravidelné odborné školení montážních pracovníků. Veškeré práce a činnosti jsou samozřejmě v souladu s platnými normami a souvisejícími předpisy.

Elektrické, elektronické, protipožární systémy, požární systémy, požární problematika, detektor kouře, ústředna, ohnisko požáru, odhalení ohniska požáru, požární hasicí systémy, požár, EPS, požární bezpečnost, návrh, projekt