Elisat elektroinstalace

Elektronické zabezpečovací systémy - EZS

Žít v bezpečí znamená být v klidu a v pohodě. Proto je v dnešní době vhodné zvolit spolehlivou ochranu svého majetku a soukromí. Vybavení RD, bytu či jiného objektu bezpečnostní technologií v rámci jejich stavby neznamená nějaké enormní výdaje, přesto většinou jsou to výdaje nad rámec projektové dokumentace. Bohužel se nám úspora těchto nákladů prodraží až v okamžiku první nezvané návštěvy.  

Vždy se vyplatí investovat do vlastní bezpečnosti ! 

Zabezpečovací zařízení má však i na případného pachatele preventivní účinek. Nejen to, že budete vždy rychle informováni o této mimořádné události, můžete využít i služeb napojení systému na pult centrální ochrany (PCO) a využít tak i služeb bezpečnostních agentur. Stupeň ochrany vašeho majetku ovšem potenciální pachatel v okamžiku páchání trestné činnosti není schopen posoudit a tak tyto systémy výrazně napomáhají k dopadení pachatelů. Poslední a zajímavou výhodou instalace těchto systémů je i snížení plateb pojistného za pojištění vašeho majetku. 

Systémy elektronického zabezpečení nejsou ale jen určeny pro vnitřní střežení objektů jako jsou RD, komerční budovy a jiné objekty, ale v rámci komplexní ochrany jsou rozšířitelné o další komponenty pro ochranu a střežení  tzv. perimetru. Tyto komponenty slouží k obvodové ochraně objektu, jako jsou např. ploty, ohrady apod. a tím tvoří první detekční bariéru při jeho narušení. Tento systém je tvořen např. detekčními kabely, speciálními kamerami, detektory či jejich kombinací. Celý systém může pracovat jak  samostatně (vzdálená stanoviště mimo obydlené zóny), tak i může být součástí komplexu chránícího vnitřní prostory přilehlých objektů.  

V oblasti EZS (nově PZTS) nabízíme a jsme schopni pro své klienty realizovat:

 • Odborné bezpečnostní posouzení objektů včetně zpracování projektu
 • Návrhy a konzultace soustav dle přání zákazníka přímo na místě v objektu
 • Výběr nejoptimálnější konfigurace systému 
 • Profesionální instalaci včetně naprogramování dle individuálních požadavků
 • Zaškolením obsluhy
 • V případě zájmu zprostředkujeme napojení systému na PCO 
 • Našim zákazníkům poskytujeme záruku na dodané systémy a samotnou instalaci
 • Servis zabezpečovacích systémů a pravidelné roční kontroly či revize celého systému dle dohody
 • Zpracování cenové kalkulace v co nejkratší době a základní konzultace v místě instalace je zdarma        

Zárukou kvality a spolehlivosti je nejen použití schválených a certifikovaných systémů největších světových výrobců zabezpečovací techniky (PARADOX, JABLOTRON aj.)ale i pravidelné odborné školení montážních pracovníků. Veškeré práce a činnosti jsou samozřejmě v souladu s platnými normami a souvisejícími předpisy.

Systémy elektronického zabezpečení objektů ovšem nejsou jen jednoúčelová zařízení, určená k detekci narušení hlídaného prostoru. Současná moderní zařízení je možno rozšiřovat o jiné funkční celky tak, že ve výsledku jednotlivé prvky mezi sebou spolupracují.

Možnosti dalšího rozšíření systému EZS:

 • Dle požadavku zprostředkování napojení na PCO
 • Rozšíření systému o prvky EPS jako jsou detektory kouře, teploty či plynu.
 • Možnosti ovládání dalších jiných zařízení, např. topení, klimatizace, vrata atd.
 • Napojení na okruhy kamerových systémů CCTV, v případě perimetrických systémů s použitím kvalitních kamer s autonomní videoanalýzou dějů snímaného prostoru.
 

EZS, PZTS, zabezpečovací, zařízení, ústředna, detektor, PIR, siréna, bezpečnostní, bezpečnostní technologie, PCO, pult centrální ochrany, ochrana perimetru, detekce, detekční bariéra, kamera, mikrovlnný detektor, dveřní spínač, dveřní kontakt, servis zabezpečovacího zařízení, pravidelná kontrola, bezpečnostní posouzení, detektor kouře, teploty, plynu, střežený, hlídaný prostor, paradox, jablotron, perimetrický systém