Elisat elektroinstalace

Elektroinstalace

V oblasti elektroinstalací jde vývoj kupředu velmi rychle, a to jak z hlediska využití stále novějších a dokonalejších aktivních a pasivních prvků instalace, tak i z hlediska jednotlivých požadavků norem a jiných předpisů. Především z hlediska bezpečnosti a ochrany před úrazem el. proudem. Dobře navržená a provedená elektroinstalace musí být bezpečná jak pro uživatele, tak i jejím provozem nesmí dojít k poškození či zničení majetku a to platí jak u nové elektroinstalace, tak i u rekonstrukce staré.  Námi provedené instalace vždy splňují tyto parametry, nejen použitými prvky, ale i provedením revize celé soustavy s platnou revizní zprávou.

Elektrorozvody

Svým klientům v této oblasti nabízíme:

  • Nové elektroinstalace RD, bytů, chat, bytových domů, komerčních či památkových objektů, nebo rekonstrukce stávajících rozvodů v těchto objektech
  • Zajištění projektové dokumentace, přípravných a dokončovacích prací 
  • Běžnou opravu a údržbu elektroinstalací
  • Instalace elektrických topných systémů (podlahové, prostorové, venkovní)
  • Dodávku a instalaci elektrospotřebičů
  • Realizace kompletní elektroinstalace a napojení zařízení či prostor se zvýšenou ochranou jako jsou např. venkovní a vnitřní bazény, vířivky, lázeňská zařízení.
  • Dodávky a montáže elektrických vratových pohonů na všechny typy vrat a bran.
  • Našim zákazníkům poskytujeme záruku na dodané prvky a samotnou instalaci
  • Zárukou kvality a spolehlivosti je nejen použití prověřených prvků, ale i pravidelné odborné školení montážních pracovníků. Veškeré práce a činnosti jsou samozřejmě v souladu s platnými normami a souvisejícími předpisy.
  • Základní konzultace v místě instalace a zpracování cenové nabídky v co nejkratším termínu je zdarma

Elektrorozvody

Elektroinstalace, elektrické zařízení, elektromontáže, jistič, proudový chránič, elektroinstalace RD, elektroinstalace bytů, rekonstrukce elektrických rozvodů, projektová dokumentace, přípravné práce, dokončovací práce, instalace kabeláže, instalace elektrospotřebičů, odborné zapojení elektrospotřebičů, elektrické podlahové vytápění, venkovní elektrické vytápění, topné kabely, topný kabel, teplá dlažba, elektrické vratové pohony, elektroinstalace pro bazény a vířivky, elektrické osvětlení, slaboproudé rozvody, silnoproudé rozvody, oprava a údržba elektrického zařízení