Elisat elektroinstalace

Elektro revize

Dnešní moderní svět si stále více neumíme představit bez elektrického zařízení, přístrojů a elektřiny vůbec. Při každodení činnosti si ani neuvědomujeme, že tento náš významný pomocník nás může nejen velmi nepříjemně překvapit či zničit majetek, ale v horších případech ohrozit i na životě. Proto existuje soubor předpisů - norem, ač sice mají doporučující charakter, jejich dodržování je nařízeno zákonem. Každá elektroinstalace, zařízení či spotřebič musí splňovat kritéria bezpečnosti minimálně takového rozsahu, jak je v příslušných normách uvedeno. 

     Proč je nutné provádět revize ?

 • protože to vyžadují normy ČSN 331500, ČSN 332000-6, ČSN 1600 ed.2  
 • protože může v komerčních objektech v nejbližší době tyto revize kontrolovat IP (Inspektorát Práce)  
 • protože Vám IP může udělit blokovou finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, dle zákona 251/2005 Sb   
 • protože Vám v případě úrazu/požáru pojišťovna nevyplatí škodu, nebo plnění výrazně zkrátí
 • pokud nemáte platnou revizi, hrozí Vám důrazný postih za nedodržení zákona, žaloba ze strany poškozeného.  
 • abyste zabránili zbytečnému úrazu, zbytečnému poškození lidského zdraví, nebo újmě na životě
 • abyste zabránili zbytečnému požáru

Výchozí revize je nutné provádět u každé nové elektroinstalace či její rekonstrukce, hromosvodu případně jiného zařízení, což je zakotveno v různých zákonech a předpisech. Stejně tak i další periodické (opakované) revize v různých časových intervalech výše jmenovaného zařízení je velmi důležité provádět. Nejen proto, že je to požadováno zákonnými předpisy a to dle kategorie zařízení a druhu prostředí ve kterém je umístěno, ale jistotu provozování bezpečného zařízení, které nemůže nikoho ohrozit na životě případně dát vzniku požáru.  

 

Revize elektrického zařízení rozělujeme do dvou hlavních oblastí, a to na revize vyhrazeného elektrického zařízení jako jsou elektroinstalace v budovách všech kategorií a všech druhů prostorů, dále hromosvodů (bleskosvodů), strojů, rozváděčů  a na oblast elektrického ručního nářadí a spotřebičů. Obě oblasti elektrických zařízení mají dány přesné podmínky kdy se revize musí provádět a v jakých časových lhůtách se  musí opakovat.  
 

V oblasti revizí elektrického zařízení si dovolujeme všem zájemcům nabídnout:

 • revize elektroinstalací budov a jejich vybavení, výchozí, mimořádné i periodické
 • revize hromosvodů a měření uzemění, výchozí, mimořádné i periodické
 • vypracování protokolů a zpráv v co nejkratší lhůtě
 • v případě spolupráce našim zákazníkům nabízíme zdarma zařazení do naší databáze revidovaných zařízení s hlídáním platnosti jednotlivých revizí - automaticky budeme včas informovat o jejím vypršení a provedení revize další   

 

 

V oblasti revizí elektrického ručního nářadí a spotřebičů si dovolujeme všem zájemcům nabídnout:               

 • revize elektrického ručního nářadí všech kategorií, 
 • revize elektrospotřebičů všech kategorií
 • označíme každé zařízení jednoznačnou identifikací dle dohody pro snadnou evidenci
 • vypracování protokolů a zpráv v co nejkratší lhůtě
 • v případě spolupráce našim zákazníkům i zde nabízíme zdarma zařazení do naší databáze revidovaných zařízení s hlídáním platnosti jednotlivých revizí - automaticky budeme včas informovat o jejím vypršení a provedení revize další         

Cena jednotlivých revizí a úkonů je závislá na počtu jednotlivých revidovaných zařízení. Prosím kontaktujte nás, abychom mohli zpracovat pro vás optimální cenovou kalkulaci.

 

Elektrické zařízení, revize, revize elektrického zařízení, revize elektroinstalace, elektrorevize, revize elektrických přístrojů, elektrická bezpečnost, revize elektrozařízení, revize elektrospotřebičů, platná revize, úraz elektrickým proudem, poškození, hmotná škoda, revize hromosvodu, revize bleskosvodu, výchozí revize, periodická revize, mimořádná revize, revize elektrického ručního nářadí, revize elektrických spotřebičů, uzemnění, měření uzemění, měření parametrů