Elisat elektroinstalace

Hromosvody (Bleskosvody)

Blesk stále představuje reálné a velké nebezpečí ať už na zdraví a životě či poškozením majetku (požáry, elektrická zařízení a spotřebiče atd.) a je tak velmi důležité používat vhodné a spolehlivé zařízení, které těmto škodám zamezí.  Právě hromosvod (bleskosvod) slouží jako ochrana před úderem blesku  a jeho neblahým účinkům. Jeho funkce spočívá ve svedení elektrického výboje do země. Proto je nutné, aby hromosvod byl správně umístěn, dimenzován a hlavně uzemněn. Špatně nainstalovaný a nekontrolovaný hromosvod může napáchat více škody než žádný hromosvod. Instalovanému hromosvodu je potřeba věnovat náležitou pozornost - pravidelně kontrolovat a revidovat, tak jak je dáno normami. Pokud se toto pravidelně neprovádí a dojde kë škodě vlivem úderu blesku, ve velké míře přihlížejí i pojišťovny v případě posouzení pojistných událostí a výše jejich plnění.

V oblasti ochrany před bleskem nabízíme a jsme schopni pro Vás zrealizovat: 

  • Odborné posouzení objektu z hlediska použití nejvhodnějšího systému bleskosvodu včetně návrhu či zpracování projektu                                                                                              
  • Dodávku a instalaci soustavy ze všech dostupných materiálů (FeZn, měď, nerez, slitina Al)
  • Opravy uzemnění, svodů či jímací části 
  • Zajištění všech doplňkových činností v rámci kompletních dodávek
  • Měření kvality uzemnění případně realizace jeho modifikace do daných parametrů
  • Revize celé soustavy
  • Našim zákazníkům poskytujeme záruku na dodané systémy a samotnou instalaci
  • Základní konzultace v místě instalace a zpracování cenové nabídky v co nejkratší době je zdarma

Hromosvod, bleskosvod, blesk, poškození majetku, ochrana před úderem blesku, uzemění, nebezpečí na životě, instalace bleskosvodu, instalace hromosvodu, revize hromosvodu, kontrola hromosvodu, montáž hromosvodu, montáž bleskosvodu, jímací část, svod, kontrolní svorka, měřící svorka, zemnič, deskový zemnič, základový zemnič, zemnící pásek